Voorwaarden voor verhuurders

Artikel 1: Plaatsen van advertentie

1.1 Het is uitsluitend toegestaan om huurobjecten op Huursector.nl te plaatsen waarvan u zelf eigenaar bent of waarbij u werkt in opdracht van de eigenaar van de woning.

1.2 De advertentie dient correcte informatie over de woning te bevatten en dient een realistisch beeld te geven van de woning. Huursector.nl behoudt zich het recht om advertentieteksten die onjuiste informatie bevatten te weigeren, aan te passen of te verwijderen.

1.3 De advertentie op Huursector.nl bevat geen informatie over een derde partij (bijvoorbeeld makelaar, platform, watermerken op foto’s).

1.4 In de beschrijving bij de advertentie mogen geen contactgegevens worden vermeld.

1.5 Advertenties die niet langer beschikbaar zijn of waarvoor reeds een huurder is gevonden, dienen zo snel mogelijk door de aanbieder te worden aangepast en van Huursector.nl te worden gehaald.

1.6 Verhuurders zorgen voor adequate afhandeling van elk ontvangen reactie, ook als deze afwijzend is.

1.7 Acquisitie op advertenties van particuliere verhuurders is niet toegestaan. Bij signalering kan Huursector.nl het account met onmiddellijke ingang stopzetten.

Artikel 2: Bestrijding van illegale verhuur

2.1 Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:

  1. (a) niet inschrijven ,wel wonen. Het is illegaal om een woonruimte aan te bieden zonder dat de huurder zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. Dit geldt echter niet voor woningen die voor een kort periode worden verhuurd(short stay woningen).
  2. (b) wel inschrijven, Niet wonen. Het is illegaal om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.

2.2 Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Als Huursector.nl constateert dat een advertentie illegaal aanbod van een woonruimte betreft, zullen wij de betreffende aanbieder sommeren om de advertentie per direct te verwijderen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 14 februari 2019.